Ο Σύλλογος το Μέλλον είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει τους παρακάτω στόχους:

 • Κοινωνική και οικονομική υποστήριξη των γονέων και των παιδιών που πάσχουν από συγγενείς ανωμαλίες με ή χωρίς ψυχοκινητική καθυστέριση.
 • Σωστή ενημέρωση των οικογενειών με βάση τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα.
 • Διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων με την συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επιστημόνων για την επιστημονική ενημέρωση τόσο των μελών όσο και της κοινής γνώμης.

 

Ο Σύλλογος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες ατόμων:

Άτομα που παρουσιάζουν κάποιο σπάνιο γενετικό σύνδρομο όπως:

 • Αngelman
 • Beckwith - Wiedemann
 • Di George - Υπερωιο-καρδιο-προσωπικό
 • Εύθραστο -x
 • Kabuki
 • Lowe
 • Noonan
 • Niemann-Pick τύπου C (NP-C)
 • Pierre-Robin
 • Prader-Willi
 • Rett
 • Smith-Lemli-Oplitz
 • Sotos
 • Williams κ.λπ.

 Άτομα με κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία όπως:

 • Down
 • Turner
 • Klinefelter
 • Σύνδρομο κλάμματος γαλής

Απώτερος στόχος μας είναι η δημιουργία ενός Πρότυπου Κέντρου το οποίο θα έρθει να καλύψει το κενό που αφήνει σε αυτό το σημείο η Πολιτεία, με σκοπό να συνδράμει τα άτομα με γενετικά προβλήματα και τις οικογένειές τους και να αποτελέσει κόμβο για την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωσή τους.