Οι τρεις συνάδελφοι, Θ. ΓΙΑΤΡΑΣ, Θ. ΚΥΡΖΙΔΗΣ, Χ. ΚΑΛΚΑΝΗΣ  δεχθήκανε να παίξουν δωρεάν στην Πρόσκληση από την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Γενετικής,και την Ελληνική Εταιρεία Υποστήριξης Παιδιών με Γενετικά Προβλήματα ''ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ'’ στο 1st Symposium in Clinikal Genetics with International Participation.