Η Ελληνική Εταιρεία Υποστήριξης Παιδιών με Γενετικά Προβλήματα ‘’ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ’’
Έλαβε μέρος στις εκδηλώσεις:   
13η Ημερίδα Εθελοντισμού 6 Ιουνίου 2015 στο Θησείο.
 
5ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με ΘΕΜΑ: <<Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία-Κοινωνία>> Πέμπτη 25 Ιουνίου HILTON ATHENS HOTEL.
 
                                   
 
  
 
  
 
Με ενεργή συμμετοχή 
Η πρόεδρος και το Δ.Σ.