ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ Κ.Ε.Π.Α

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

 

·         Ο Εισηγητικός  Φάκελος  παροχών  αναπηρίας συμπληρώνεται από τον  θεράποντα  ιατρό  του παιδιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!   στη  συμπλήρωση Ειδικότητας  της  Υγειονομικής  Επιτροπής  (Κωδ. Ειδικ…) να είναι σχετική με τη διάγνωση του παιδιού, έτσι ώστε τουλάχιστον ένα μέλος της  Επιτροπής  να  γνωρίζει  την πάθηση του  παιδιού.

·         Η Ιατρική  Γνωμάτευση  από τον  θεράποντα ιατρό  να είναι πλούσια σε  λεπτομέρειες. ΠΡΟΣΟΧΗ!  καταθέτουμε όσες  γνωματεύσεις  μπορούμε από διάφορες  ειδικότητες ιατρών που παρακολουθούν  το παιδί.

ΣΕ περίπτωση που έχουμε δυο διαφορετικές  μετρήσεις  δείκτη νοημοσύνης , καταθέτουμε την γνωμάτευση με την πιο  χαμηλή μέτρηση.

·         Καταθέτουμε  επίσης αντίγραφα όλων  των εξετάσεων του παιδιού από μικρή ηλικία, καθώς και

·         Ιατρικές βεβαιώσεις νοσηλείας που έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν αλλά και πρόσφατες, όπως και

·         Βεβαίωση για τις ιατρικές εξετάσεις, θεραπευτικές πράξεις-ιατρικής παρακολούθησης  με υπογραφή από  τους  γονείς. Δεν είναι υποχρεωτικό αλλά αποτελεί ακόμη ένα αποδεικτικό στοιχείο της καθημερινής επιβάρυνσης της οικογένειας. Π.χ μπορούμε να γράψουμε ότι στη διάρκεια των 12 ετών το παιδί έχει παρακολουθήσει 3000 ώρες φυσιοθεραπεία, 1200 ώρες εργοθεραπεία  κ.ο.κ

·         Αφού καταθέσουμε το φάκελο και βεβαιωθούμε ότι η γραμματεία έχει καταχωρίσει σωστά τον κωδικό της Επιτροπής, που έχουμε ζητήσει,

·         Μετά από 3 εβδομάδες επισκεπτόμαστε τη γραμματεία και ζητάμε να μάθουμε την ημερομηνία της επιτροπής, για να είμαστε  προετοιμασμένοι. Σε αντίθετη περίπτωση η ειδοποίηση γίνεται 24 ώρες πριν τη Επιτροπή τηλεφωνικά!!

·         Κρατάμε αντίγραφο του φακέλου και τον έχουμε μαζί μας. Αν έχει προκύψει και κάτι νεώτερο για το παιδί, εξέταση, νοσηλεία κ.λ.π ,το καταθέτουμε στην Επιτροπή επιτόπου.

·         Όταν πάρουμε την απόφαση της Επιτροπής μετά από ένα μήνα , διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο που έχει γραφτεί. Εκεί υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες που ορίζουν το μέγεθος της παροχής, ακόμη και την πιθανή αρχική αρνητική απόφαση.

·         Εμείς συνεχίζουμε με ένσταση μέχρι να έχουμε τη σωστή απόφαση για το παιδί μας

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση, 17.10/2015

 

Θανάσης  Κυρζίδης, πατέρας Κων/νου με PWS