Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί

 

 

EURORDIS   http://www.eurordis.org

 

EURORDIS - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

http://www.eurordis.org/IMG/pdf/GR-Eurordis-Presentation-Colour.pdf

  

 

Eurochromnet 

http://www.chromosomehelpstation.com/eurochromnet.htm

 

CHROMOSOME HELP STATION

http://www.chromosomehelpstation.com/

 

 

ORPHANET

www.orpha.net                          www.orphanet.gr